Kosár

 x 
A kosár üres

Belépés | regisztráció

Levendula Like

 

ÁSZF

Levendula-Farm Kft. által létrehozott, Levendula webshop néven ismert és használt, internetes áruházra vonatkozó


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.levendulafarm.hu honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő felhasználókra (a továbbiakban:Felhasználók ””,) vonatkozó szabályokat, továbbá a Levendulafarm Gyógynövénytermesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 7191 Hőgyész Fő út 144., cégjegyzékszám: , adószám: ……….., e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , telefon: +30-9562028, (továbbiakban: ” Levendulafarm Kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő vevőkre (a továbbiakban: ”Vevők”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára.


1.2 A Honlap üzemeltetője a Levendulafarm Kft. A Levendulafarm Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.


1.3 A jelen ÁSZF 2016. május 1. napján lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Vevőre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, a Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.


1.4 A Levendulafarm Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Levendulafarm Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját.


2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


2.1 A Felhasználók a Felhasználással, a Vevők a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a Levendulafarm Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Levendulafarm Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap.


2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Levendulafarm Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a Levendulafarm Kft. üzleti elképzeléseivel, termékeivel összhangban alakítsa ki.


2.3 A Felhasználók a Felhasználással, a Vevők a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő szövegek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek a Levendulafarm Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Levendulafarm Kft. jogosult.


2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak az Levendulafarm Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni. A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül.


2.5 A Felhasználó és a Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Levendulafarm Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/ levendulafarm oldalnak. A Felhasználó és a Vevő tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra a Levendulafarm Kft. által feltöltött bármely kép és tartalom a Levendulafarm Kft. tulajdonában állnak.


3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK


3.1 A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Levendulafarm Kft. mint eladó és a Vevők által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Levendulafarm Kft. az által előállított termékek ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre


4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETE ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE


4.1 A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező shop menüpontban (továbbiakban: ”Shop”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Tovább gomb megnyomásával rendeli meg a terméket. A fizetési módként csak a postai utánvétel válaszható. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A Levendulafarm Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Levendulafarm Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a Levendulafarm Kft. között érvényesen létrejön.


4.2 A Vevő elfogadja, hogy Terméket vételár ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A postaköltség külön kerül feltüntetésre.


4.3 A Vevő a megrendelést követően jogosult elállni a Szerződéstől. Az elállási szándékot a Vevő a megrendeléstől számított 2, azaz két munkanapon belül kell közölje elektronikus úton az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen,


4.4 . A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet.


4.5 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt termék átvétele postai utánvételes szállítással van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az szállítási idő a megrendelést követő 2 napos elállási jogtól kezdődően legfeljebb 5 munkanap. A Vevő jogosult a terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a terméket megvizsgálni. Ha a csomagolás és/vagy a termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és a terméket a postai úton a Levendulafarm Kft. költségére visszaküldeni. Ezt követően a Levendulafarm Kft-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó igényét elfogadni, amelyet a Vevő a termék az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Vevő köteles a megrendelt termék átvételére. Ha a termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Levendulafarm Kft. ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni.


4.6 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételárat, valamint szállítási költséget a postai utánvétel során a kézbesítőnek készpénzben köteles teljesíteni. A Levendulafarm KFt. a Vevőnek a megrendeléskor megadott adatai alapján állítja ki és a Termékkel küldi meg a számlát.


5. ELÁLLÁSI JOG


5.1 Ha a Vevő természetes személynek minősül (a továbbiakban: ” Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Fogyasztó a termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Levendulafarm Kft-nek a Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött egyértelmű elállási nyilatkozatával élhet.


5.2 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a terméket saját költségén az Levendulfarm részére visszajuttatni. A Levendulafarm Kft. a teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Levendulafarm Kft. addig visszatartja a termék vételárát, amíg a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza.


5.3 A Levendulafarm Kft. megtagadhatja a termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba vagy sérülés a terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően keletkezett. A Levendulafarm Kft. megtagadhatja a termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza, hogy az átvétellel a Levendulafarm KFt.-nek költsége merülne fel.


5.4 A teljes ár visszafizetése a Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg, kivéve, ha a Vevő előzőleg kifejezetten más visszafizetési módot kért.


5.5 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.


6. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS


6.1 Ha Vevő panasz kíván tenni, akkor azt elektronikus úton az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre írt e-maillel, teheti meg.


6.2 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Levendulafarm Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mail-ben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak.


6.3 A Levendulafarm Kft. köteles a székhelyén közzétenni a vásárlók könyvét A vásárlók könyve nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány. A Vásárlók könyve tartalmazza a Levendulafarm Kft. nevét, címét székhelyét, valamint cégjegyzékszámát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A Vevő jogosult a vásárlók könyvébe a Levendulafarm Kft. kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó panaszt írni. A Levendulafarm Kft. köteles a panaszra a Vevőnek a Vevő által a vásárlók könyvében megadott értesítési címére a panasznak a vásárlók könyvébe történő bejegyzésétől számított 30, azaz harminc napon belül választ küldeni.


7. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK


7.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a szerződés megkötése és a termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Levendulafarm Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Levendulafarm Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.


7.2 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.


7.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.


7.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni.


Kelt.: Budapest, 2016. május 1.
A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2016. május 1. napja.